PROJEKTY EU

naglowek strzałka
Program Regionalny Narodowa Strategi Spójności
Pomorskie w UE
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zrealizowany Projekt pt.: Zakup wykrawarki laserowej do blach o zdefiniowanych parametrach cięcia.
Nazwa beneficjenta: METPOL Sp. J. Józef Łukasiak, Piotr Freund

Umowa nr: UDA-RPPM.01.01.02-00-091/08-00

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działania 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Poddziałania 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Program Regionalny Narodowa Strategi Spójności
Pomorskie w UE
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zrealizowany Projekt pt.: Poszerzenie parku maszynowego o nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki skrawaniem.
Nazwa beneficjenta: METPOL Sp. J. Józef Łukasiak, Piotr Freund

Umowa nr: UDA-RPPM.01.01.02-00-114/13-00

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działania 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Poddziałania 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.