Słupsk, Jezierzyce ul. Główna 5 +48 59 847 27 60 Menu

Projekty unijne

Zrealizowany Projekt pt.: Zakup wykrawarki laserowej do blach o zdefiniowanych parametrach cięcia.
Nazwa beneficjenta: METPOL Sp. J. Józef Łukasiak, Piotr Freund


Umowa nr: UDA-RPPM.01.01.02-00-091/08-00


Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MÅšP
Działania 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Poddziałania 1.1.2. Małe i średnie przedsiebiorstwa.

Zrealizowany Projekt pt.: Poszerzenie parku maszynowego o nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki skrawaniem.
Nazwa beneficjenta: METPOL Sp. J. Józef Łukasiak, Piotr Freund


Umowa nr: UDA-RPPM.01.01.02-00-114/13-00


Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MÅšP
Działania 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiebiorstwa.
Poddziałania 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kontakt