Słupsk, Jezierzyce ul. Główna 5 +48 59 847 27 60 Menu

O firmie

Firma Metpol powstała w 1993 r. i obecnie mieści się w miejscowości Jezierzyce koło Słupska.

GÅ‚ównym profilem produkcji sÄ… konstrukcje stalowe dla budownictwa, przemysÅ‚u wydobywczego, transportu oraz offshore. Do grupy naszych strategicznych klientów należą gÅ‚ównie firmy z UE. Obecnie nasze produkty eksportujemy do Szwecji, Norwegii, Finlandii, Łotwy, Holandii, Danii, Niemiec i Austrii.

Przez ostatnie lata z maÅ‚ej firmy przeksztaÅ‚cilismym siÄ™ w dobrze zorganizowanie i rozwojowe przedsiÄ™biorstwo. WspóÅ‚pracujÄ…c z naszymi kontrahentami, dostawcami i kooperantami, wdrożyliÅ›my nowoczesne rozwiÄ…zania organizacyjno-techniczne które pozwoliÅ‚y nam na produkcjÄ™ zaawansowanych technologicznie produktów.

CiÄ…gÅ‚y rozwój, podnoszenie naszych kwalifikacji poparte certyfikatami zapewnienia naszym klientom produkty o najwyższej jakoÅ›ci. Elastyczna, wykwalifikowana kadra, wyposa??one zaplecze produkcyjne gwarantuje jakość, solidność i dostawÄ™ na czas.

  • Powierzchnia zakÅ‚adu23 000 m2
  • Powierzchnia produkcyjna4 700 m2
  • Magazyny materiaÅ‚ów1 360 m2
  • Kadra wykwalifikowanych pracowników 150

Kontakt